TOEFL

TOEFL

TOEFL® (Test of English as a Foreign Language) je standardizovani ispit kojim se proverava nivo znanja engleskog jezika kod studenata kojima engleski nije maternji jezik. Skoro svi američki koledži i univerziteti postavljaju polaganje tog ispita kao osnovni preduslov za prijavljivanje stranih studenata za upis. Osim toga, mnogi programi davanja stipendija i agencije koje izdaju odobrenja ili potvrde služe se rezultatima sa TOEFL®-a da bi procenili koliki je nivo znanja engleskog kod prijavljenih kandidata.

Nova generacija TOEFL® uvedena je tokom 2005. godine. U pitanju je „Internet-based test“ (iBT). Novi test se polaže u Beogradu od maja 2006. godine.

Sve ostale detalje možete saznati i u našoj školi…

ielts

IELTS (International English Language Testing System / Međunarodni sistem za testiranje znanja engleskog jezika) je najpopularniji test znanja engleskog jezika u svetu. Svake godine više od 1,7 miliona ljudi polaže ovaj test.

Uspeh na IELTS testu otvara vam nove mogućnosti – života, studiranja i rada bilo gde na svetu. Širom sveta IELTS priznaje više od 9.000 akademskih, institucija vlada, ali i privrednih organizacija. IELTS je zapravo jedini test znanja engleskog jezika koji priznaju imigracione službe svih zemalja koje uslovljavaju useljenje potvrdom o znanju engleskog jezika.

IELTS test je osmišljen za one kojima će znanje engleskog jezika pomoći da u inostranstvu započnu novi život. Ovim testom, za manje od tri sata biće procenjene sve vaše jezičke sposobnosi: razumevanje engleskog jezika pri slušanju i čitanju, sposobnost pisanja i konverzacije na engleskom jeziku.

Sposobnost konverzacije najdelotvornije se procenjuje direktnim kontaktom sa ispitivačem. IELTS je jedinstven po tome što se sposobnost konverzacije na engleskom jeziku procenjuje kroz interaktivnu komunikaciju sa za to ovlašćenim stručnim ispitivačem.

IELTS su osmislili stručnjaci za proveru znanja engleskog jezika; test uživa poverenje organizacija širom sveta, stoga možete biti sigurni da će i vaše znanje engleskog jezika biti ocenjeno na pravičan i dosledan način.

aptis

ŠTA JE APTIS?

Aptis je moderan i fleksibilan sistem za proveru znanja engleskog jezika. Osmišljen je tako da može da zadovolji različite vrste specifičnih potreba organizacija i pojedinaca u celom svetu. Aptis je test koji institucijama i kompanijama pruža mogućnost da utvrde nivo znanja engleskog jezika svog osoblja, kandidata za posao, studenata i nastavnika.

Aptis testira znanje engleskog jezika od nivoa A1 do nivoa C2 po Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike, a namenjen je proceni znanja osoba starijih od 16 godina i koristi se za procenu svih jezičkih veština – govora, slušanja, čitanja i pisanja.

ŠTA APTIS TESTIRA?

Aptis se sastoji od nekoliko komponenti koje mogu da se kombinuju u različite pakete. Potrebno je da odaberete osnovnu komponentu znanja jezika (gramatika i vokabular) i kombinujete je sa jednom ili više ostalih komponenti. Ukoliko želite da testirate više jezičkih veština istovremeno, različiti delovi Aptisa se kombinuju u skladu s vašim potrebama. Ciljano testiranje daje preciznije rezultate i pomaže vam da redefinišete i unapredite procese obuke i zapošljavanja čineći ih efektnijim i isplatljivijim.

Sadržaj Aptisa može da se prilagodi specifičnoj oblasti, na primer obrazovanju ili turizmu, ili specifičnom kulturnom kontekstu i varijantama engleskog jezika. Da biste dobili upravo ono što vam je potrebno, možete izabrati kada se i kako obavlja testiranje: koristeći kompjuter, papir i olovku ili telefon.

APTIS OCENJIVANJE

Komponente Čitanje i Slušanje boduju se automatski putem naše internet platforme, dok komponente Govor i Pisanje ocenjuje ispitivač. Za komponente Gramatika i Vokabular, kandidat dobija ocene na bodovnoj skali od 0 do 50, a za svaku testiranu jezičku veštinu dobija pojedinačnu ocenu na bodovnoj skali od 0 do 50), uz nivo po skali Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (A1 – C). Na ovaj način se za sve kandidate stvara lični profil jezičke kompetencije.

Dakle, bilo da vam je testiranje potrebno za proces zapošljavanja, stručno osposobljavanje osoblja ili obuku, Aptis je upravo onaj napredni način testiranja engleskog jezika koji ste čekali.

X