Školski

PREDŠKOLSKI

Najbolje vreme da se Vaše dete upozna sa stranim jezikom!

Predškolski kurs se sastoji iz dva dela i to I za decu od 4 do 5 godina i II za decu od 6 godina.
Kursevi su prilagođeni njihovom predzanju i kroz priču, pesmu i igru, polako se uvode u osnovne pojmove i reči. Deca će kroz igru, pesmu i glumu, posebno pripremljenim tehnikama usvajati i učiti engleski jezik.
Početak kursa je septembru i traje kao i školska godina sa po dva časa nedeljno od 60 minuta.
Termini su poslepodnevni i prilagođeni roditeljima zbog pratnje dece.

ŠKOLSKI

Kursevi namenjeni školarcima sa ili bez predzanja sastoje se iz tri dela.

1. Mlađi školski, namenjen deci od 7 do 11 godina,

2. Stariji školski, namenjen đacima od 12 do 15 godina i

3. Omladinski, namenjen srednjoškolcima od 16 do 18 godina.

Ciljevi kursa su da se ostvari osnovno predznanje za komunikaciju, čitanje i pisanje.

Nastava počinje u drugoj nedelji septembra i odvija se sa po dva časa nedeljno u trajanju od 60 minuta u periodu kada i đaci idu školu – do juna naredne godine.

Broj polaznika po grupi je od 10 do 15 đaka što predstavlja idealan broj za timski i nastavni rad.

Za odrasle

Pre svega pozivamo Vas da nas posetite i kroz razgovor utvrdimo vaše predznanje i koji Vam kurs odgovara. Tom prilikom možete se uveriti i u način našeg rada. Grupe su prilagođene sličnom nivou znanja tako da uz savremene metode vrlo brzo ćete steći osnovna znanja i usavršiti postojeća za jedan od pet jezika za koji se odlučite. Za sve polaznike koji završe započeti kurs obezbeđene su diplome i sertifikati sa ocenom po CEF standardu.

X