Predškolski

Najbolje vreme da se Vaše dete upozna sa stranim jezikom!
[clear]

Predškolski kurs se sastoji iz dva dela i to I za decu od 4 do 5 godina i II za decu od 6 godina.
Kursevi su prilagođeni njihovom predzanju i kroz priču, pesmu i igru, polako se uvode u osnovne pojmove i reči. Deca će kroz igru, pesmu i glumu, posebno pripremljenim tehnikama usvajati i učiti engleski jezik.
Početak kursa je septembru i traje kao i školska godina sa po dva časa nedeljno od 60 minuta.
Termini su poslepodnevni i prilagođeni roditeljima zbog pratnje dece.

X