Kembridž ispiti

Dragi roditelji,

Danas je neophodno da deca što ranije počnu da uče engleski jezik. Uz primenu pravih metoda, deca mogu da nauče engleski brzo i uspešno. A sa dobrim poznavanjem engleskog još u osnovnoj školi, vaše dete će imati znatnu prednost u daljem učenju i karijeri.

Ako deca već uče engleski, važno je da savladju engleski koji je praktičan i koristan kao i da nauče da ga lepo govore. Važno je da uče prema međunarodnim standardima i da se dobro pripreme za buduobrazovanjaće testove engleskog jezika koji se koriste u inostranstvu radi daljeg obrazovanja kao i građenja međunarodne karijere. I pre svega, kako raste, vaše dete treba da stakne samopuzdanje u korišćenju engleskog.

Ali učenje engleskog ne treba da opterećuje decu, već treba da bude zabavno i podsticajno. Kako su sigurnija u svoje znanje, deca će želeti da govore engleski i da ga i dalje uče. Čitanje, pisanje, slušanje i govor na engleskom treba da bude prirodan rezultat njihovog učenja.

Kembridž test engleskog jezika za najmlađe sastavlja Kembridž ESOL, odeljenje Univerziteta u Kembridžu koje se specijalizuje za procenu znanja engleskog jezika. Kembridž testovi engleskog jezika za najmlađe napravljeni su s ciljem da pomognu deci da dostignu međunarodne standarde engleskog u osnovnoj školi i da ih pripreme za važne ispite iz engleskog u budućnosti. Polažu ih deca širom sveta.

Kembridž engleski: Starters je prvi od tri nivoa ispita Kembridž ispita: Young Learners (YLE) namenjenih deci u uzrastu od 7 do 12 godina. Ovaj ispit ohrabruje vaše dete da još od ranog uzrasta uči engleski jezik i kod dece razvija pozitivan stav prema testovima jezika.

Nivo kompetencije: pripremni.

Kome je namenjen ovaj ispit? – Deca koja polažu ovaj ispit obično imaju između sedam i osam godina i pohađala su oko 100 časova engleskog jezika.

Na ovom ispitu vaše dete treba da pokaže sposobnost da:

– prepozna boje,
– usmeno odgovori na vrlo jednostavna pitanja koja se tiču njega samog,
– na elementarna pitanja da pismeni odgovor od jedne reči.

Na ovom ispitu nema prolaznih i neprolaznih ocena. Vaše dete na svakom delu ispita može osvojiti maksimalno pet štitova. Na sertifikatu će biti istaknut broj štitova koje dete osvoji za svaki deo ispita pojedinačno. Dete dobija sertifikat oko mesec dana nakon polaganja ispita.

Slušanje:  20 min, Maksimum 5 štitova
Čitanje i pisanje: 20 min, Maksimum 5 štitova
Govor: 3-5 min,  Maksimum 5 štitova

Kembridž engleski: Movers je drugi od tri nivoa Kembridž ispita: Young Learners (YLE) za decu između 7 i 12 godina. Ovaj ispit vaše dete ohrabruje da u stvarnim životnim situacijama komunicira na engleskom jeziku i da usvoji pozitivan stav prema testovima jezika.

Nivo kompetencije: početnički = A1 po Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ).

Kome je namenjen ovaj ispit? – Deca koja polažu ovaj ispit ispit obično imaju između osam i 11 godina i pohađala su oko 175 časova engleskog jezika.

Na ovom ispitu vaše dete treba da pokaže sposobnost da na engleskom jeziku:

– razume osnovne instrukcije,
– popuni jednostavan formular i odgovori na pitanja o sebi,
– odgovori na pitanja i zapiše jednostavne podatke (kao što su dani u nedelji, sati u danu ili imena) koje čuje ili pročita u priči za decu.

Na ovom ispitu nema prolaznih i neprolaznih ocena. Vaše dete na svakom delu ispita može osvojiti maksimalno pet štitova. Na sertifikatu će biti istaknut broj štitova koje dete osvoji za svaki deo ispita pojedinačno. Dete dobija sertifikat oko mesec dana nakon polaganja ispita.

Slušanje: 25 min, Maksimum 5 štitova
Čitanje i pisanje: 30 min, Maksimum 5 štitova
Govor: 5-7 min, Maksimum 5 štitova

 

Kembridž engleski: Flyers je ispit na najvišem od tri nivoa Kembridž ispita: Young Learners (YLE) namenjenih deci između 7 i 12 godina. Ovaj ispit pokazuje da vaše dete razume i da može da koristi engleski jezik u jednostavnim svakodnevnim situacijama.

Nivo kompetencije: osnovni = A2 po Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ).

Kome je namenjen ovaj ispit? – Deca koja polažu ovaj ispit ispit obično imaju između devet i 12 godina i pohađala su oko 250 časova engleskog jezika.

Na ovom ispitu vaše dete treba da pokaže sposobnost da na engleskom jeziku:

– objasni razlike između dve priče ili dve slike,
– napiše ili ispriča neku priču,
– postavlja pitanja koristeći prošlo vreme.

Ispit: Flyers ekvivalent je ispita: Key for Schools (KETfS). Na ovom ispitu nema prolaznih i neprolaznih ocena. Vaše dete na svakom delu ispita može osvojiti maksimalno pet štitova. Na sertifikatu će biti istaknut broj štitova koje dete osvoji za svaki deo ispita pojedinačno. Dete dobija sertifikat oko mesec dana nakon polaganja ispita.

Slušanje: 25 min, Maksimum 5 štitova
Čitanje i pisanje: 40 min, Maksimum 5 štitova
Govor: 7-9 min,  Maksimum 5 štitova

X