Napredni nivo

First Certificate in English (FCE)

Kembridž engleski: First Certificate in English poznat je kao First Certificate in English (FCE) i First Certificate in English for Schools (FCEfS) tj. verzija ovog ispita za škole. Ova kvalifikacija dokazuje da engleski jezik i pismeno i usmeno koristite dovoljno dobro da biste mogli da radite ili studirate na engleskom govornom području.

Nivo kompetencije: viši srednji = B2 po Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ).

Kome je namenjen ovaj ispit?

Za FCE se pripremate ukoliko želite da radite u organizacijama gde se komunikacija odvija na engleskom jeziku, ili želite da živite u zemlji engleskog govornog područja ili pohađate pripremne kurseve za upis na univerzitete gde se nastava odvija na engleskom jeziku.
Da biste položili ovaj ispit morate biti u stanju da na engleskom jeziku:

 • pišete kratke izveštaje i komunicirate elektronskom poštom
 • argumenovano izložite neku ideju i o njoj diskutujete
 • razumete opšte informacije koje prenose štampani i elektronski mediji

Kako se odvija ovaj ispit?

FCE se sastoji iz četiri dela. U istom danu polažete delove: Čitanje i engleski u praksi, Pisanje i Slušanje. Postoji mogućnosti da ćete usmeni deo ispita (Govor) polagati nekog drugog dana. Usmeni deo ispita kandidati polažu u parovima, kod dva ispitivača.

Vreme na raspolaganju:

 • Čitanje i pisanje u praksi: 1h 15min
 • Pisanje: 1h 20min
 • Slušanje: 40min
 • Govor: 14 min, po paru kandidata

Certificate of Advanced English (CAE)

Kembridž engleski: Advanced poznat je i kao Cambridge Advanced Certificate in English (CAE). Ova kvalifikacija dokazuje da vaše znanje engleskog jezika zadovoljava sve standarde koji se očekuju od profesionalaca u određenim poslovima ili studenata osnovnih univerzitetskih studija.

Nivo kompetencije: napredni = C1 po Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ).

Kome je namenjen ovaj ispit?

CAE polažete kao dokaz poslodavcima ili univerzitetima da u profesionalnom i akademskom okruženju bez problema možete da komunicirate na engleskom jeziku. Da biste položili ovaj ispit morate biti u stanju da na engleskom jeziku:

 • pišete izveštaje i emailove kompleksnog sadržaja, i vodite beleške na sastancima i predavanjima
 • držite prezentacije o složenim idejama
 • razumete tekstove širokog spektra od beletristike do novinskih komentara

Kako izgleda ovaj ispit?

Ispit CAE ima četiri dela. U istom danu polažete delove: Čitanje i engleski u praksi, Pisanje i Slušanje. Postoji mogućnost da ćete usmeni deo ispita (Govor) polagati nekog drugog dana. Usmeni deo ispita kandidati polažu u parovima, kod dva ispitivača.

Vreme na raspolaganju:

 • Čitanje i engleski u praksi: 1h 30min
 • Pisanje: 1h 30min
 • Slušanje: 40min
 • Govor: 15 min, po paru kandidata

Certificate of Proficiency (CPE)

Proficiency poznat je i kao Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE). Ova kvalifikacija dokazuje da potpuno vladate engleskim jezikom i da ga bez problema koristite u svim situacijama koje zahtevaju tečno korištenje jezika, uključujući zahtevna istraživanja, akademski i kontekst vaše profesije. Ovaj ispit je najviši nivo kvalifikacije koju pruža Cambridge English.

Nivo kompetencije: najviši = C2 po Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ).

Kome je namenjen ovaj ispit?

Ispit CPE polažete kao dokaz poslodavcima da engleski jezik koristite na nivou potrebnom za obavljanje viših rukovodećih funkcija ili kad želite da prijavite doktorat na univerzitetu gde se predavanja odvijaju na engleskom jeziku.

Da biste položili ovaj ispit morate biti u stanju da na engleskom jeziku:

 • razumete gotovo sve što čujete ili pročitate
 • bez problema razumete i koristite formalni, akademski i kolokvijalni jezik
 • pregovarate o suptilnim nijansama složenih problema, argumentujete svoje stavove i o njima diskutujete.

Kako izgleda ovaj ispit?

Ispit CPE se sastoji iz četiri dela. Tri dela ispita polažete u toku istog dana: Čitanje i Engleski u praksi, Pisanje i Slušanje. Postoji mogućnosti da ćete usmeni deo ispita (Govor) polagati nekog drugog dana. Usmeni deo ispita kandidati polažu u parovima, kod dva ispitivača.

Vreme na raspolaganju:

 • Čitanje i engleski u praksi: 1h 30min
 • Pisanje: 1h 30min
 • Slušanje: 40min
 • Govor: 16 min, po paru kandidata
X