FCE – First Certificate in English

[sized_image size=”620-200″ image=”http://bbcskola.com/wp-content/uploads/2014/09/FCE_001.jpg” left=”20″ right=”0″ alt=”BBCjevci primili FCE diplome” link=”http://bbcskola.com/wp-content/uploads/2014/09/FCE_001.jpg” lightbox=”yes”]

[clear]

Kembridž engleski: First Certificate in English poznat je kao First Certificate in English (FCE) i First Certificate in English for Schools (FCEfS) tj. verzija ovog ispita za škole. Ova kvalifikacija dokazuje da engleski jezik i pismeno i usmeno koristite dovoljno dobro da biste mogli da radite ili studirate na engleskom govornom području.

Nivo kompetencije: viši srednji = B2 po Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ).

Kome je namenjen ovaj ispit?

Za FCE se pripremate ukoliko želite da radite u organizacijama gde se komunikacija odvija na engleskom jeziku, ili želite da živite u zemlji engleskog govornog područja ili pohađate pripremne kurseve za upis na univerzitete gde se nastava odvija na engleskom jeziku.
Da biste položili ovaj ispit morate biti u stanju da na engleskom jeziku:

  • pišete kratke izveštaje i komunicirate elektronskom poštom
  • argumenovano izložite neku ideju i o njoj diskutujete
  • razumete opšte informacije koje prenose štampani i elektronski mediji

Kako se odvija ovaj ispit?

FCE se sastoji iz četiri dela. U istom danu polažete delove: Čitanje i engleski u praksi, Pisanje i Slušanje. Postoji mogućnosti da ćete usmeni deo ispita (Govor) polagati nekog drugog dana. Usmeni deo ispita kandidati polažu u parovima, kod dva ispitivača.

Vreme na raspolaganju:

  • Čitanje i pisanje u praksi: 1h 15min
  • Pisanje: 1h 20min
  • Slušanje: 40min
  • Govor: 14 min, po paru kandidata
X