APTIS

ŠTA JE APTIS?

Aptis je moderan i fleksibilan sistem za proveru znanja engleskog jezika. Osmišljen je tako da može da zadovolji različite vrste specifičnih potreba organizacija i pojedinaca u celom svetu. Aptis je test koji institucijama i kompanijama pruža mogućnost da utvrde nivo znanja engleskog jezika svog osoblja, kandidata za posao, studenata i nastavnika.

Aptis testira znanje engleskog jezika od nivoa A1 do nivoa C2 po Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike, a namenjen je proceni znanja osoba starijih od 16 godina i koristi se za procenu svih jezičkih veština – govora, slušanja, čitanja i pisanja.

ŠTA APTIS TESTIRA?

Aptis se sastoji od nekoliko komponenti koje mogu da se kombinuju u različite pakete. Potrebno je da odaberete osnovnu komponentu znanja jezika (gramatika i vokabular) i kombinujete je sa jednom ili više ostalih komponenti. Ukoliko želite da testirate više jezičkih veština istovremeno, različiti delovi Aptisa se kombinuju u skladu s vašim potrebama. Ciljano testiranje daje preciznije rezultate i pomaže vam da redefinišete i unapredite procese obuke i zapošljavanja čineći ih efektnijim i isplatljivijim.

Sadržaj Aptisa može da se prilagodi specifičnoj oblasti, na primer obrazovanju ili turizmu, ili specifičnom kulturnom kontekstu i varijantama engleskog jezika. Da biste dobili upravo ono što vam je potrebno, možete izabrati kada se i kako obavlja testiranje: koristeći kompjuter, papir i olovku ili telefon.

APTIS OCENJIVANJE

Komponente Čitanje i Slušanje boduju se automatski putem naše internet platforme, dok komponente Govor i Pisanje ocenjuje ispitivač. Za komponente Gramatika i Vokabular, kandidat dobija ocene na bodovnoj skali od 0 do 50, a za svaku testiranu jezičku veštinu dobija pojedinačnu ocenu na bodovnoj skali od 0 do 50), uz nivo po skali Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (A1 – C). Na ovaj način se za sve kandidate stvara lični profil jezičke kompetencije.

Dakle, bilo da vam je testiranje potrebno za proces zapošljavanja, stručno osposobljavanje osoblja ili obuku, Aptis je upravo onaj napredni način testiranja engleskog jezika koji ste čekali.

X